Gruppeleder :

Helene Ø. Mathisen

Grindbråtan 54 D

1484 Hakadal

Tlf. 98052689

E-post: helenemathisen1979(at)gmail.com

 

 

Vandrerleder (6.-10. klasse):

Håkon Selnes

Ulvefaret 90

1488 Hakadal

Tlf. 90096693

E-post: hakon.selnes@gmail.com

 

Hans-Egil Rygge

E-post: her@udir.no

Tlf. 456 77 217