Har du lyst til å begynne i speidern.
Møt opp på Hagen skole klokken 18.00 på oddetalls onsdagene eller kontakt Helene Mathisen.
Vi er endel ute, lærer om naturen, førstehjelp, vennskap,
vi har en liten andakt og leker mye.

Ta kontakt med Helene Mathisen tlf 980 52 689 eller helenemathisen1979@gmail.com
Om dere lurer på noe. Velkommen