Gruppeleder:

Helene Mathisen

Tlf: 980 52 689

E-post: helenemathisen1979@gmail.com

 

Vandrerleder:

Håkon Selnes

Tlf: 900 96 693

E-post: hakon.selnes@gmail.com